آیین نامه ها و بخشنامه ها

» فراخوان ارسال نشریات دانشجویی به نمایشگاه مطبوعات کشور

» آیین نامه حمایت از نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

»آیین نامه نحوه تخصیص بودجه فعالیت و حمالیت مالی از کانون های فرهنگی، اجتماعی، دینی - مذهبی، هنری و ادبی دارای مجوز

» اساسنامه کانون تعامل خانواده و دانشگاه   _   متن اساسنامه

» شیوه نامه محاسبه و پیش بینی نحوه هزینه کرد اعتبارات فعالیت های فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی _  پیوست 1  _  پیوست 2

» دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

» کارگاه های آموزشی معاونت فرهنگی 

» فراخوان « جشنواره شیخ طبرسی »

» آیین نامه چهارمین دوره طرح قرآنی «رمضان بهار قرآن»   -   تفسیر سوره «حدید»   -   پاورپوینت تفسیرسوره «حدید»

» آیین نامه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استان ها (2 خردادماه 94)

» اعطای امتیازات حمایتی و تشویقی به کانون های فرهنگی دارای مجوز

» اساسنامه تشکیل کانون تعامل خانواده و دانشگاه (دانشگاه آزاد اسلامی)

» برگزاری گردهمایی سراسری کارشناسان، دبیران کانون ها و نشریات دانشجویی و نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی برتر

» کاربرگ درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی

» دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

» بخشنامه حمایت از برنامه ها و فعالیت های تشکل های اسلامی دانشجویی و استادان و هیأت های مذهبی و بسیج دانشجویی و کانون های فرهنگی و نشریات دانشجویی در گرامیداشت سی و ششمین سالروز انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه سال 1393

» برنامه زمانبندی جشنواره میان استانی نشریات دانشگاهی (15 آذرماه 93)

» آیین نامه اجرایی تشکیل و نحوه فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (9 آذرماه 93)

» آیین نامه نحوه تشکیل انجمن ها و کانون های فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی (5 آذرماه 93)

» برنامه پیشنهادی به مناسب روز دانشجو (5 آذرماه 93)

» آیین نامه برگزاری جشنواره میان استانی نشریات دانشگاهی (20 مهرماه 93)

  

پیوندهای سایت