زارع: واحد تبریز خورشید درخشان منطقه شمال‌غرب کشور است/ ایجاد شهر دانایی و فناوری در مشهد برای نخستین بار

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نقشی تعیین کننده دارد و خورشید درخشان منطقه شمال غرب کشور است.

 

به گزارش خبرگزاری آنا از تبریز، دکتر کریم زارع در اجلاس روسای باشگاه‌های شمال‌غرب کشور از ثبت 53 هزار و 239 رکورد علمی در پایگاه علمی SCOPUS به نام دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: از این تعداد نزدیک به شش هزار به نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ثبت شده است.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: عمر باشگاه پژوهشگران جوان نصف عمر دانشگاه آزاد اسلامی است ولی در تولید علم و دانش افزایی مقام و افتخاراتی را کسب کرده که در نوع خود بی همتاست.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد شهر دانایی و فناوری در مشهد برای نخستین بار خبر داد وگفت: تاکنون دو کنفرانس بین المللی و تحقیقات علمی در آن برگزار شده است.

زارع گفت: برنامه راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در راستای سند چشم انداز است و بودجه این نهاد در سال 95 دوبرابر است.

اجلاس هم اندیشی روسای باشگاه‌های پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شمالغرب کشور، به همت باشگاه پژوهشگران واحد تبریز در سالن شمس این دانشگاه برگزار شد.

پیوندهای سایت