رئیس، دبیر و اعضای کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر منصوب شدند

معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای رئیس، دبیر و اعضا کمیته منتخب واحد شبستر را منصوب کرد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دکتر فرهاد حسین زاده لطفی در این احکام، دکتر جلیل امیرپور داریانی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر را به عنوان رئیس کمیته منتخب و دکتر ناصر ماهری سیس معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر را به عنوان دبیر کمیته منتخب واحد شبستر منصوب کرد.

معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در احکام دیگری دکتر بهمن فرهنمد آذر، دکتر حبیب اقدم شهریار، دکتر محمدعلی جبرئیل جمالی، دکتر علی اصغر خسروشاهی و دکت رمحمد حسن فاروقی را را به عنوان اعضای کمیته منتخب واحد شبستر منصوب کرد.

در این احکام حسین زاده لطفی خطاب به رئیس، دبیر و اعضای کمیته منتخب واحد شبستر ابراز امیدواری کرده است با هماهنگی و همفکری، منشأ خدمات ارزنده و شایان توجهی باشند.

پیوندهای سایت