چهارشنبه ,۲ / ۳ / ۱۳۹۷     English            
اهم وظایف مرکز مشاوره و روان شناختی
ساختار معاونت > مرکز مشاوره و روان شناختی >
 وظایف کلی:

وظایف مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه به طور کلی عبارت است از:

1- بررسی و شناخت استعداد ها، رغبت ها، ارزش ها، نگرش ها و علایق دانشگاهیان به ویژه دانشجویان و برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعداد ها،هدایت تحصیلی و حرف های آنان

2- ارائه خدمات روانشناختی، روانپزشکی و مشاوره فردی ، گروهی، تحصیلی، ارتباطی، پیش از ازدواج، زناشویی، خانوادگی، شغلی و مدد کاری

3- برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخ گویی به پرسش های آنان در مورد مسائل روانی اجتماعی و فرهنگی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحب نظر در مسائل روانشناسی، مشاوره، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی، امور دینی و فرهنگی

4- انجام ارزیابی های دوره ای سلامتی روان دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید و شناسایی و ارائه خدمات به دانشجویان نیازمند و استفاده از داده های به دست آمده برای برنامه ریزی های بهداشت روانی، فردی و گروهی دانشجویان

5- اجرای پژوهش های کاربردی ، بنیادی و اقدام پژوهی درباره مسایل و مشکلات دانشجویان و جامعه تحت پوشش برای شناخت عوامل آسیب زا و جمعبندی و ارائه راه کارها به مسئولین دانشگاه و سازمان های ذیربط

6- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی و تخصصی آموزشی برای دانشجویان ، دانشگاهیان و مراجعان با هدف ارتقای بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی

7- برگزاری نمایشگاه های عمومی، تخصصی و آموزشی برای دانشجویان، دانشگاهیان و مراجعان با هدف ارتقای بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی

8- انتشار کتابچه ها ، بروشورها و پیامهای بهداشت روانی با هدف ارتقای بهداشت روانی دانشجویان و دانشگاهیان و پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی به صورت چاپی و همچنین در فای مجازی

9- تشکیل کتابخانه تخصصی اینترنتی برای تسهیل دسترسی به کتابها، مقاله ها، فیلمها وسایر منابع آموزشی و کمک آموزشی در حیطه مشاوره و روانشناسی

10- استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و راه اندازی سایت اینترنتی مناسب برای ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای و بهداشت درمانی

11- جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت استادان، کارمندان،دانشجویان و خانوداه دانشجویان به منظور ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از آسیبها و مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

12- جلب مشارکت و آموزش دانشجویان علاقمند و داوطلب برای همکاری و ارائه خدمات در قالب همسالان مشاور

13- جلب مشارکت، ساماندهی و آموزش استادان محبوب، معتمد، علاقمند و داوطلب برای همکاری و ارائه خدمات در قالب طرح استاد معتمد

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز میباشد.   طراحی سایت :پیمان نصیریان