چهارشنبه ,۲ / ۳ / ۱۳۹۷     English            
ثبت نام پذیرفته شدگان ذکور
ساختار معاونت > امور مشمولین و معافیت های تحصیلی > ثبت نام پذیرفته شدگان ذکور
 ثبت نام پذیرفته شدگان ذکور

پذیرفته شدگان ذکور باید حائز یکی از شرایط زیر باشند:

1- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
ارائه اصل کارت حین ثبت نام.

2- دانشجویان متعهد خدمت در سازمانها و وزارت خانه ها
ارائه گواهی موافقت با تحصیل از سازمان مربوطه جهت ارائه به دانشگاه.

3- طلاب حوزه علمیه
ارائه گواهی از شواری مدیریت حوزه علمیه قم.

4- شاغلین خدمت در نیرو های مسلح
ارائه گواهی موافقت با تحصیل از ستاد نیروی مربوطه جهت ارائه به دانشگاه.

5- دارندگان معافیت موقت که اعتبار آن حین ثبت نام به اتمام نرسیده
ارائه تصویر برگ معافیت موقت.

6- پذیرفته شدگان مشمول خدمت سربازی که نیاز به اخذ معافیت تحصیلی دارند
الف) پذیرفته شدگان حین خدمت سربازی که جهت ثبت نام نیازمند ترخیص از خدمت هستند.
ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی + گواهی اشتغال به خدمت سربازی.
ب) پذیرفته شدگان دارای مدرک پیش دانشگاهی که نیاز به اخذ معافیت تحصیلی میباشد.
ارائه اصل گواهی پیش دانشگاهی + گواهی فراغت از تحصیل دانش آموز (فرم 4).
ج)پذیرفته شدگان دارای مدرک دانشگاهی که نیاز به اخذ معافیت تحصیلی میباشد.
ارائه اصل گواهی ابطال معافیت تحصیلی الزامی میباشد.

به همراه داشتن 12 قطعه عکس، کارت ملی و شناسنامه برای دانشجویان ذکور مشمول خدمت سربازی ضروری است.

دانشجویان مشمول که در مقاطع دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند در طول سنوات مجاز فقط یک بار میتوانند به منظور تغییر رشته /شهر /مقطع /دانشگاه ، انصراف داده و در رشته جدید ثبت نام نمایند.علی ایحال بهتر است قبل از انصراف از رشته قبلی از تشکیل کلاس های رشته جدید مطلع شده سپس اقدام به انصراف نمایند.

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز میباشد.   طراحی سایت :پیمان نصیریان