چهارشنبه ,۲ / ۳ / ۱۳۹۷     English            
سنوات تحصیلی
ساختار معاونت > اداره مشمولین > سنوات تحصیلی

درخواست مجوز سنوات تحصیلی

معافیت تحصیلی دانشجویان :

افراد مشمول جهت تحصیل در دانشگاه می بایست از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تاکید می گردد دانشجوی مشمول (اعم از تمام وقت ویا پاره وقت) ، چنانچه به هر دلیل سنوات تحصیلی اش از حد تصریح شده به شرح جدول زیر تجاوز نماید یا محرز گردد که دانشجو نمی تواند در مدت باقیمانده از تحصیل ، دروس دوره تحصیلی خود را به اتمام برساند ، دانشگاه از تحصیل آنان جلوگیری نموده وعواقب آن متوجه خود فرد می باشد و سازمان وظیفه عمومی ناجا با دانشجویانی که بیش از سقف تعیین شده در هر مقطع ادامه تحصیل دهند همانند مشمولان غایب رفتار خواهد نمود .

ردیف

مقطع تحصیلی

حداکثر مدت مجاز برای تحصیل به سال

1

کاردانی

دو سال و نیم

2

کارشناسی ناپیوسته

سه سال

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

سه سال

4

دکتری تخصصی  (PH.D )

شش سال

5

کارشناسی پیوسته

پنج سال

6

کارشناسی ارشد پیوسته

شش سال

7

دکتری حرفه ای(پزشکی) پیوسته

هشت سال

 

تذکر 1: معافیت تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی یکبار وحداکثر تا اخذ مدرک تحصیلی دکتری صادر میشود .

تذکر 2: مشمولان فارغ التحصیل فوق دیپلم وبالاتر پس از فراغت از تحصیل به مدت یک سال فرصت دارند تا خود را جهت روشن نمودن وضعیت مشمولیت به سازمان وظیفه عمومی معرفی نموده تا غایب شناخته نشوند.

تذکر 3: مشمولان فوق الذکر که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر را دارند، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در صورت قبولی در آزمون(یا پذیرش بدون آزمون) وعدم ورود به غیبت ، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل خواهند بود .

تذکر 4: ورود مشمولان به غیبت مانع برخورداری آنان از معافیت تحصیلی خواهد بود.

تذکر 5: دانشجویانی که از تحصیل محروم گردند (دانشجویان اخراجی) باید ظرف مدت حداکثر یک سال با ارائه مدارک به دفاتر پلیس +10 به خدمت اعزام شوند.

تذکر6: دانشجویان انصرافی که قبلا سابقه انصراف از تحصیل نداشته باشند ، به مدت یک سال از تاریخ انصراف جهت ادامه تحصیل یا اعزام به خدمت سربازی مهلت خواهند داشت (سوابق انصرافی که قبل از 22/8/1390 ثبت گردیده ملاک عمل نمی باشد). شایان ذکر است که دانشجویان انصرافی که تحصیل آنها منجر به دریافت مدرک مقطع پائین تر شده باشد، تا پایان خدمت وظیفه عمومی ( یا معافیت دائم) اجازه ادامه تحصیل نخواهد داشت.

تذکر7: در مواردی که با تشخیص کمیسیون موارد خاص ، جهت اتمام تحصیل (در همان مقطع اولیه) حداکثر دو نیمسال مهلت نیاز باشد  می توان در آستانه اتمام سنوات مجاز، پس از اخذ مجوز افزایش سنوات از کمیسیون موارد خاص دانشگاه مراتب را با مرکز وظیفه عمومی مکاتبه نموده و در صورت تایید مرکز وظیفه عمومی از این دو نیمسال استفاده گردد. در صورت عدم اقدام به موقع در این خصوص، دانشجویان علاوه بر اینکه اخراجی تلقی می شوند و در فرجه یکساله معرفی قرار می گیرند، از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نیز محروم خواهند شد.

توجه: دانشجویان مشمول خدمت سربازی که در سنوات مجاز نمی توانند تحصیلات خود را به اتمام برسانند میبایست قبل از آغاز ترم ارفاقی به آموزش رشته خود اطلاع دهند تا مشکل سنواتی آن ها در کمیسیون موارد خاص مطرح و بعد از اخذ مجوز از کمیسیون جهت اخذ مجوز سنوات به امور دانشجویان (ساختمان اداری اتاق 122 ) مراجعه نمایند تا نامه لازم به نظام وظیفه جهت اخذ مجوز را دریافت نمایند.
دانشجوی ذکور مشمول خدمت سربازی میبایست مجوز نظام وظیفه برای ترم ارفاقی را قبل از آغاز ترم ارفاقی به همراه داشته باشد.

تذکر8 : به دانشجویان مشمولی که عدم مراجعه بیش از یکماه دارند تذکر داده می شود که در صورت عدم مراجعه به دانشگاه ظرف یکماه غیبت آنان باعث لغو معافیت تحصیلی می گردد و مراتب به وظیفه عمومی منعکس خواهد شد.

تذکر 9 : دانشجویان مشمول اخراجی اعم از اینکه تحصیل آنها منجر به دریافت مدرک مقطع پایین تر شده باشد یا نشده باشد، در صورت پذیرش مجدد در دانشگاه ، مجاز به ثبت نام (تا پایان خدمت یا اخذ کارت معافیت دائم) نمی باشند.

 
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز میباشد.   طراحی سایت :پیمان نصیریان